Tre produkter som kan brukes som en del av et komplett vannbehandlingsprogram

Sørg for at anlegget har et komplett vannbehandlingsprogram som gir lavere driftskostnader og et mer effektivt energiforbruk. Disse tre produktene kan inngå i programmet.

Produkter

Tre produkter for vannbehandling

I Solid-serien finner du produkter i fast form. Disse produktene sørger for en mer skånsom og effektiv vannbehandling, som kan gi positive effekter for anlegget, driften og miljøet. 

Hvilke produkter finner du i Solid-serien og hva brukes de til?

I serien finner du disse tre produktene:

SolidAntirust 100 – mot korrosjon og avleiringer

Et produkt som leveres i fast form utviklet for lukkede kjøle- og varmeanlegg, som blant annet brukes for å bekjempe korrosjon og kalk. Produktet inneholder en organisk korrosjonsinhibitor og metallinhibitor og pH-buffer, og er spesialutviklet for systemer som inneholder flere metaller. 

Les mer om SolidAntirust 100 her.

SolidClean 100 – grundig rengjøring

Et rengjøringsprodukt som leveres i fast form, og er spesialutviklet for bruk i lukkede varme- og kjølesystemer. Produktet brukes når det oppstår et behov for grundig rengjøring av et eksisterende system og/eller ved oppstart av et nytt system. Produktet bidrar til å fjerne uønskede metalliske forurensninger på en skånsom måte, og inneholder rengjøringsmidler med lav toksisitet og fosfonater.

Les mer om SolidClean 100 her.

SolidCide 100 – biocider for å forhindre uønsket bakterievekst

Et biocidprodukt levert i fast form. Produktet brukes i vannbehandling for å forhindre uønsket vekst av mikroorganismer, som kan skape utfordringer som forurensing og skader i systemet. Produktet er spesialutviklet for lukkede kjøle- og varmeanlegg.   

Les mer om SolidCide 100 her.

Hvilke fordeler får du ved å bruke Solid-serien?

Å bruke produkter i fast form i Solid-serien gir flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle flytende produkter. Produktene er kompakte og lette, enklere å håndtere, og generer mindre avfall. Dette gir fordeler som reduserte kostnader knyttet til transport, drivstoff og lagring. Solid-serien oppfyller ISO 14000-standarden, som viser et miljøansvarlig fokus. Alle produktene er produsert i Storbritannia ved hjelp av råvarer fra EU-kilder, og alle biocidene som brukes er oppført på ECHAs offisielle Article 95-liste.

Solid-produktene er produsert av det britiske selskapet SolidTek, som spesialiserer seg på kjemikalier for vannbehandling i lukkede kjøle- og varmeanlegg.

Nysgjerrig på Solid-serien eller ønsker du å bestille? Ta kontakt her: