Slik bekjemper du korrosjon og kalk

SolidAntirust 100 kommer i fast form og er sammenlignet med flytende kjemikalier enklere å håndtere og mer skånsomt for miljøet. Les mer her.

Produkter

En rusten kran. Bildet er brukt i en artikkel som omhandler vannbehandling.

SolidAntirust 100 er et produkt i fast form utviklet for lukkede kjøle- og varmeanlegg, som brukes for å bekjempe korrosjon og kalk. Produktet inneholder en organisk korrosjonsinhibitor og metallinhibitor og pH-buffer, og er spesialutviklet for systemer som inneholder flere metaller.  

SolidAntirust 100 kommer i fast form og er sammenlignet med flytende kjemikalier enklere å håndtere og mer skånsomt for miljøet. I tillegg er produktet lett og kompakt, noe som reduserer transport-, drivstoff- og lagringskostnader. Ved å bruke kjemikalier i fast form i Solid-serien, kan du være sikker på at din vannbehandlingsmetode møter de nye standardiserte retningslinjer for vannbehandling i Europa, og er i tråd med den nye nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg. 

Når trenger anlegget korrosjonsbehandling?  

En korrosjonsinhibitor beskytter rørene mot rust og kalk, og sørger for at anlegget fungerer optimalt. Dette gir positive effekter som reduksjon i energi- og vedlikeholdskostnader. Et produkt som SolidAntirust 100 brukes for å forhindre korrosjon, og brukes derfor gjerne før problemet oppstår. Har pumpa i anlegget begynt å lage mye lyd, kan dette være et eksempel på når det er på tide å få gjennomført en vedlikeholdskontroll, der påfyll av en korrosjonsinhibitor er en del av prosessen.  

Andre eksempler kan være:

  • Når vannet som behandles er for surt/har for lav PH-verdi.
  • Når et anlegg utsettes for tilførsel av luft over tid. Dette kan for eksempel skyldes etterfylling eller manglende vedlikehold av ekspansjonssystemet.
  • Når du skal forhindre rust og dannelser av kalk i systemet før problemet oppstår.
  • Når anlegget har blitt utsatt for mikrobiell korrosjon (bakterieangrep).

Ofte stilte spørsmål vedrørende SolidAntirust 100

Hvordan fungerer stoffene i produktet?

SolidAntirust 100 inneholder blant annet molybdater. Dette er kjemiske forbindelser som inneholder molybden og oksygen. Disse stoffene brukes som et tilsetningsstoff for å beskytte mot rust og avleiringer i lukkede kjøle- og varmeanlegg. Stoffene lager en beskyttende film på overflaten av metallene i anlegget og reduserer på denne måten hastigheten på korrosjonsprosessene.  

Inhibitorer er navnet på stoffer som senker hastigheten på kjemiske reaksjoner. Et eksempel på en kjemisk reaksjon i lukkede kjøle- og varmeanlegg er korrosjon av metaller, som er det som skjer når det oppstår rust. Når stoffene frigjøres, vil de bli plukket opp på de stedene som enklest kan angripes og senke hastigheten på korrosjonsprosessen.  

PH-verdien er et mål på hvor surt eller basisk vannet er. For lukkede varme- og kjøleanlegg anbefales det at pH-verdien ligger i intervallet 8.0 – 10.5 for å redusere risikoen for korrosjon. SolidAntirust 100 sørger for at pH-verdien ligger innenfor anbefalt intervall, samtidig som produktet opprettholder god buffereffekt. Produktets bufferegenskaper sikrer at pH-verdien holdes stabil.

Hvor stor dose behøver mitt anlegg? 

Dette vil variere fra system til system og hvilke type utfordringer systemet eventuelt har. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en fagkyndig person dersom du er usikker på doseringsmengden.  

Lagring 

SolidAntirust 100 bør alltid lagres på et kjølig og tørt sted. Når produktet lagres riktig, vil det ha en varighet på 18-24 måneder. Se sikkerhetsdokumenter for mer informasjon. 

Doseringsmengde

Doseringsrate er 2 sticks per m3 vann, som gir ønsket verdi på 300 ppm korrosjonsinhibitor. 1 stick behandler 500 l vann.

Kjemisk søl 

SolidAntirust 100 er et produkt i fast form, og kommer i kompakte «sticks». Det er derfor liten risiko for kjemisk søl. Dersom dette likevel skulle skje bør ikke produktet komme i kontakt med drikkevannsystemet eller andre utsatte systemer anlegget kan være koblet til.  Vi viser til sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Emballasje 

SolidAntirust 100 kommer i fast form i en solid tubeformet og resirkulerbar emballasje, og er derfor enkel å oppbevare i servicebilen eller på et lite lager. 

Se produktet i nettbutikken her:

Lær mer:

Last ned produktinfo til våre produkter her.