Slik forhindrer du uønsket bakterievekst i lukkede kjøle- og varmesystemer

SolidCide 100 er en form for bredspektret biocid levert i fast form, som brukes i vannbehandling for å forhindre uønsket vekst av mikroorganismer. Les mer her.

Produkter

Mange små rør. Bildet er brukt i en artikkel som omhandler bakterievekst i vannbehandling.

SolidCide 100 er en form for bredspektret biocid levert i fast form, som brukes i vannbehandling for å forhindre uønsket vekst av mikroorganismer. Disse mikroorganismene, eller bakteriene, kan skape utfordringer som forurensing og skader i systemet. Produktet er spesialutviklet for lukkede kjøle- og varmeanlegg.   

Når trenger anlegget bredspektrede biocider? 

Alle anlegg som behandler vann, som i kjøle- og varmeanlegg, kan ha behov for produkter som SolidCide 100 for å hemme veksten av alger, sopp og gjær, og bakterier. Dette kan blant annet være med på å forhindre dannelsen av biofilm og korrosjon i systemet, noe som kan redusere vedlikeholdskostnadene, samt gjøre systemet mer energieffektivt.   

Anlegget kan ha behov for bredspektrede biocider dersom det oppdages biofilm og korrosjon i systemet, dersom det stilles krav til dette.

Ofte stilte spørsmål vedrørende SolidCide 100 

Hva er biocider? 

Biocider er kjemiske stoffer eller mikroorganismer som i vannbehandling er brukt for å blant annet bekjempe, forhindre eller kontrollere skadelige organismer. I SolidCide 100 finner vi det aktive stoffet THPS. Dette stoffet er spesialutviklet for å hemme veksten av gjær og sopp, alger og bakterier i prosessvannet som brukes i lukkede varme- og kjølesystemer.  

SolidClean 100 fungerer svært godt på bakteriegruppen Pseudomonads, som kan være utfordrende å bekjempe, særlig i lukkede varme- og kjølesystemer. 

Hva betyr det at et biocidprodukt er bredspektret? 

Når vi snakker om bredspektrede biocider betyr det at produktet evner å stoppe eller hemme veksten av flere mikroorganismer samtidig.  

Hva trenger jeg for at SolidCide 100 skal fungere? 

Anlegget må ha et filtersystem med partikkelfilter som har porestørrelse fra/under 20 um.

Hvor stor dose behøver mitt anlegg? 

Dette vil være avhengig av størrelse og behov.

Lagring 

SolidCide 100 bør ikke lagres sammen med oksiderende midler, som for eksempel klor og andre rengjøringsmidler. Produktet bør oppbevares på et tørt og kjølig sted. Dersom produktet oppbevares i optimale forhold, vil det ha en varighet på 12-18 måneder.  

Kjemisk søl 

SolidCide 100 er et produkt i fast form. Det er derfor liten risiko for kjemisk søl. Dersom dette likevel skulle skje bør ikke produktet havne i drikkevannsystemet eller andre systemer som kan utgjøre en helserisiko.  Vi viser til sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Emballasje 

SolidCide 100 kommer i fast form i en solid tubeformet og resirkulerbar emballasje. 

Les mer: Slik bekjemper du korrosjon

Last ned produktinfo til våre produkter her.