Effektivt rengjøringsmiddel for lukkede varme- og kjølesystemer

SolidClean 100 kan være et ypperlig rengjøringsmiddel for ditt kjøle- og varmeanlegg.

Produkter

En radiator. Bildet er brukt i en artikkel som omhandler vannbehandling og avkalkning.

SolidClean 100 er et rengjøringsprodukt i fast form, som er utviklet for bruk i lukkede varme- og kjølesystemer. Produktet brukes når det oppstår et behov for grundig rengjøring av et eksisterende system og ved oppstart av et nytt system. Produktet bidrar til å fjerne uønskede metalliske forurensninger på en skånsom måte, og inneholder rengjøringsmidler med lav toksisitet og fosfonater.

Når trenger anlegget rengjøringsmidler?

Dersom det har oppstått forurensninger og korrosjon i systemet, kan det være tid for en grundig rengjøring. Dette er en utfordring man ofte ser i rørsystemer med varmevekslere eller i kjølesystemer. Ser du også at systemet har høyere energiforbruk eller redusert strømning, kan dette være en indikator på at det trengs en rens for optimal funksjon. Her kan SolidClean 100 være et ypperlig rengjøringsmiddel for ditt kjøle- og varmeanlegg. Ved å løse ovennevnte problemer, kan dette gi fordeler som lavere energikostnader og samtidig være bedre for miljøet.   

Ofte stilte spørsmål vedrørende SolidClean 100 

Hva trenger jeg for at SolidClean 100 skal fungere? 

Anlegget må ha et filtersystem med partikkelfilter som har porestørrelse fra/under 20 um.

Hvor stor dose behøver mitt anlegg? 

Dette vil være avhengig av størrelsen på systemet og rengjøringsbehov.

Lagring 

SolidClean 100 bør oppbevares tørt og kjølig. Når produktet oppbevares i optimale omgivelser, vil det ha en varighet på 12-18 måneder.  

Kjemisk søl 

SolidClean 100 er et produkt i fast form. Det er derfor liten risiko for kjemisk søl. Dersom dette likevel skulle skje bør ikke produktet havne i drikkevannsystemet eller andre systemer som kan utgjøre en helserisiko. Vi viser til sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Emballasje 

SolidClean 100 kommer i fast form i en solid tubeformet og resirkulerbar emballasje. 

Les mer: Slik forhindrer du uønsket bakterievekst i lukkede varme- og kjølesystemer

Last ned produktinfo til våre produkter her.