Sanosil

Legionellakontroll

Sanosil forebygger effektivt vekst av legionella og biofilm i dusjanlegg og kjøletårn. Produktene behandler både varmtvann og kaldtvann, og er en av få løsninger som både desinfiserer og rengjør rørnettet. Produktene er godkjent av Mattilsynet for tilsetting i drikkevann

Se produkter

Sanosil

Overflatedesinfeksjon

Sanosil benyttes til overflatedesinfeksjon i industrier der det stilles strenge krav til hygiene, for eksempel innen næringsmiddelindustri, restaurantbransjen og sykehus. Sanosil S010 er godkjent av Legemiddelverket for bruk innen helse- og sykepleie.

Se produkter

Sanosil

Varme- og kjøleanlegg

Riktig vannbehandling i varme- og kjøleanlegg er avgjørende for å oppnå optimal effekt og unngå driftsproblemer. Sanosils Santec-serie inneholder nøye utvalgte komponenter som sikrer effektiv drift av lukkede anlegg.

Se produkter