Sanosil: Et foretrukket desinfeksjonsmiddel

Ja, faktisk! Les mer om hvordan Sanosil brukes i legionellakontroll og til desinfisering av rørsystemer.

Produkter

Sprayflaske og gummihansker for overflatedesinfeksjon.

Sanosil er en anerkjent merkevare innen desinfeksjonsmidler som brukes i ulike sektorer, inkludert helsevesenet, matindustrien, vannbehandling og offentlige fasiliteter. Produktene er kjent for å være effektive mot en rekke patogener, inkludert bakterier, virus og sopp.

Sanosil-produktene inneholder kjemiske forbindelser som bryter ned cellestrukturen til patogener, og som hemmer vekst og reproduksjon av mikroorganismer. Produktet er effektivt selv i små doser, og er et trygt og driftssikkert valg.

Overflatedesinfeksjon

Til overflatedesinfeksjon anbefales Sanosil S003. Dette er et allsidig desinfeksjonsmiddel som forhindrer rekontaminering i opptil 18 timer etter bruk. Du kan også bruke produktet på overflater som er i kontakt med mat, som for eksempel på benkeplater på kjøkkenet eller i hyllene på kjølerommet. Hell produktet over i en sprayflaske og spray overflater du ønsker å desinfisere eller bruk produktet direkte på klut.

Les mer her.

Desinfeksjonsmiddel mot organisk kontaminering

Skitne overflater som er forårsaket av organisk materiale kan ha behov for et sterkere desinfeksjonsmiddel, som Sanosil S006. Produktet er effektivt mot blant annet bakterier, biofilm, gjær og virus (som influensa), og egner seg derfor til desinfisering av overflater der vanlige husholdningsprodukter ikke strekker til.

Les mer her.

For desinfisering av spesielt skitne overflater, kan du ha behov for et produkt med en høyere konsentrasjon av aktive ingredienser. Her anbefales Sanosil S010. Produktet egner seg til bruk ved helseklinikker og laboratorier, samt dusj- og spaanlegg.

Les mer her.

Desinfeksjonsmiddel for kjøletårn

For å forhindre bakterie- og algevekst samt dannelse av biofilm I rør og på overflater, anbefales Sanosil C. Dette produktet er et høykonsentrert biocid egnet for kjøletårn og kjølesystemer.

Les mer her.

Desinfeksjonsmiddel til bruk i vannbehandling

Til kjøle- og varmeanlegg vil det være behov for et vannbehandlingsprogram for å forebygge legionella og for desinfeksjon for å forebygge bakterie- og algevekst. Sanosil S015 Ag er et konsentrert desinfeksjonsmiddel som kan brukes i et vannbehandlingsprogram. Sanosil Super 25 Ag er også et høykonsentrert desinfeksjonsmiddel som kan benyttes til legionellakontroll i vannsystemer.

Finn flere produkter her.