En ny nasjonal veileder for vannbehandling

Nå har Standard Norge publisert en ny nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg.

Veileder for vannbehandling, Produkter

Vanndråper under vann.

For å bistå bransjen med å etterleve kravene til vannkvalitet i lukkede anlegg, har det blitt utarbeidet en ny nasjonal veileder for vannbehandling. Veilederen gir en grundig gjennomgang av ulike vannbehandlingsmetoder og forklarer hvordan man kan velge riktig metode for ulike typer anlegg.

Krav til vannkvalitet i lukkede anlegg

Standard Norge har nylig publisert en ny nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg. Veilederen inneholder blant annet informasjon om hvordan man kan utføre vannanalyser og tolke resultatene, samt praktiske råd om vedlikehold og drift av vannbehandlingsutstyr. Veilederen vil være et viktig verktøy for rådgivere, entreprenører og driftspersonell innenfor bygg og industri.

En nasjonal veileder vil være spesielt viktig for større bygninger og anlegg som har behov for effektive varme- og kjøleløsninger, som for eksempel kontorbygg, sykehus og industrielle anlegg. Men også mindre bygninger vil ha nytte av veilederen, da den gir konkrete anbefalinger om hvordan man kan opprettholde riktig vannkvalitet og dermed sikre en effektiv og pålitelig drift av anlegget.

Veilederen er utarbeidet av en sammensatt ekspertgruppe og tar hensyn til de nyeste forskningsresultatene og internasjonale standarder på området. Den vil være et viktig verktøy for å sikre at lukkede varme- og kjøleanlegg fungerer som de skal, samtidig som man tar hensyn til miljø og helse.

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling vil være spesielt nyttig for VVS-bransjen og andre som arbeider med og drifter lukkede kjøle- og varmeanlegg. Last ned den nye veilederen her.

Møt anbefalingene for lukkede varme- og kjølesystemer med Solid-serien

Solid-serien er produkter som kommer i fast form og er spesialutviklet for lukkede varme- og kjølesystemer. Produktene fungerer blant annet som korrosjonsinhibitorer.

Alle biocidene i produktene du finner i Solid-serien står på ECHAs offisielle Article 95-liste, og er utviklet for en mer skånsom vannbehandling. Produktene er spesialutviklet for lukkede varme- og kjølesystemer, og møter mange av anbefalingene i den nye nasjonale veilederen, der bekjempelse av korrosjon er en av dem.

Her er noen av fordelene ved å bruke kjemikalier i fast form fra Solid-serien over tradisjonelle flytende kjemikalier: 

  • Produktene holder ISO 14000-standard.
  • Produktene er kompakte og lette, noe som reduserer transport-, drivstoff- og lagringskostnader.  
  • Produktene er enkle å håndtere, noe som kan redusere utfordringene knyttet til flytende produkter.
  • Produktene leveres i fullstendig resirkulerbar emballasje, noe som er med på å redusere plastavfall og karbonavtrykk. 

Les mer: Effektivt rengjøringsmiddel for lukkede varme- og kjølesystemer