SolidAntirust 100

1 425kr ekskl. mva.

SolidAntirust 100 er et effektivt produkt som leveres i fast form. Produktet er utviklet særlig for lukkede kjøle- og varmeanlegg og brukes for å bekjempe korrosjon og kalk. Produktet inneholder en organisk korrosjonsinhibitor og metallinhibitor og pH-buffer, og er spesialutviklet for systemer som inneholder flere metaller. Produktet kommer i kompakte «sticks», noe som at det er enkelt å lagre og oppbevare i servicebilen.

Doseringsmengde: 1 stk/m3

Varenummer: 1703 Kategorier: , ,

Beskrivelse

SolidAntirust 100 er et produkt som leveres i fast form. Produktet er utviklet særlig for lukkede kjøle- og varmeanlegg og brukes for å bekjempe korrosjon og kalk. Produktet inneholder en organisk korrosjonsinhibitor og metallinhibitor og pH-buffer, og er spesialutviklet for systemer som inneholder flere metaller. En korrosjonsinhibitor beskytter rørene mot rust og kalk, og sørger for at anlegget fungerer optimalt. Dette gir positive effekter som reduksjon i energi- og vedlikeholdskostnader.

SolidAntirust 100 står oppført på ECHAs Artikkel 95 liste og egner seg godt for både kaldtvanns- og varmtvannssystemer.

Doseringsmengde: 1 stk/m3

Bruksområde
Forhindre og bekjempe korrosjon og kalk

Effektiv mot
Korrosjon (rust)
Kalk

Forpakning

Produkttype
Lukkede anlegg

Holdbarhet
18-36 måneder ved korrekt lagring

Levering/lagring
Lagres tørt og avkjølt. Unngå lagring ved ekstremt høye/lave temperaturer, eller i rom med høy fuktighet.

Prosedyre for dosering av rensemiddel, korrosjonsinhibitor eller biocid:

Solid-produktene er faststoffprodukter som leveres som sticks. Hver stick er innkapslet i et vannoppløselig materiale som vil løse seg opp i anlegget. Produktet tilsettes via anleggets filterhus.

  1. Åpne pappkartongen og ta ut Solid-sticksene. Sticksene er innpakket i et vanoppløselig pose som vil løse seg opp i anlegget.
  2. Unngå at produktet kommer i kontakt med vann før det tilsettes anlegget.
  3. Steng stengeventilene før og etter filterhuset.
  4. Tøm filterhuset for vann via dreneringsventil i bunn.
  5. Dersom filterhuset har filterpatroner, ta ut filterpatronene. Dersom filterhuset har posefilter, fortsett til steg 6. 
  6. Legg anbefalt antall sticks i filterhuset/filterposen og sett på lokket. Dersom det ikke er plass til alle sticksene i en omgang, gjenta prosedyren når sticksene er løst opp.
  7. Åpne stengeventilene til filterhuset slik at vannet strømmer som normalt.
  8. Produktet løses fullstendig opp etter 15-30 minutter i varmeanlegg, og etter 30-60 minutter i isvannsanlegg.
  9. Når produktet er løst opp, steng stengeventilene og drener filterhuset.
  10. Sett tilbake filterpatronene, åpne stengeventilene og la vannet strømme som normalt.

Dersom anlegget ikke har installert filterhus kan produktet løses i et kar med vann og doseres via en doseringspumpe. Merk at det alltid er anbefalt å ha partikkelfilter installert i lukkede varme- og kjøleanlegg. 

Bruk hansker i kontakt med produktet.

Les mer om SolidAntirust 100 her:

Slik bekjemper du korrosjon og kalk

Les mer om Solid-serien her:

Tre produkter som kan brukes som en del av et komplett vannbehandlingsprogram

Søkeord: Korrosjonsinhibitor, korrosjons inhibitor, rustbeskyttelse

Sikkerhetsdatablad
Datablad SolidAntirust 100
Solid-serien til bruk i vannbehandling.
SolidAntirust 100
1 425kr ekskl. mva.