Legionellakontroll

Hva er legionellakontroll?

Produkter

Legionellakontroll. Bilde fra Unsplash, brukt i forbindelse med en artikkel angående legionellakontroll og Sanosil-produkter.

Legionella er en bakterie som trives i blant annet ferskvann, og som kan forårsake en alvorlig lungeinfeksjon kalt legionærsykdom. En som er smittet kan oppleve lungebetennelse, magetrøbbel og hodepine, og noen kan bli alvorlig syke. Norge har derfor et strengt regelverk for legionellakontroll for å forhindre spredningen og minimere risikoen i bygninger og vannsystemer. 

Hvem sitt ansvar er det egentlig?

Det er eieren av bygget eller enheten som har ansvar for å sikre at bygninger og/eller vanninstallasjoner ikke er utsatt for legionellabakterien. Eiere av eiendommer og bygninger som hoteller, kjøpesentre, sykehus og offentlige bygg, må følge kravene som finnes i folkehelseloven og i byggteknisk forskrift. Eiere må gjennomføre en risikovurdering av vannsystemene for å identifisere potensielle kilder til legionella. Dette inkluderer vanntanker, dusjer, boblebad, kjøletårn, lukkede vannsystemer og andre steder der bakterien kan trives. Risikovurderingen skal utføres av kvalifiserte personer, og resultatene skal alltid dokumenteres.

Det skal deretter utarbeides en plan for legionellakontroll. Denne planen skal inkludere tiltak for å forebygge vekst og spredning av legionella. Eksempler på slike tiltak kan være regelmessig rengjøring og desinfisering av vannsystemet, kontroll av vanntemperaturen og implementering av nødvendige tekniske og administrative tiltak.

Eiere må også sørge for regelmessig prøvetaking og analyse av vannprøver for å påvise eventuell forekomst av legionellabakterier. Analysene må utføres av et laboratorium, og resultatene skal dokumenteres og oppbevares i minst ti år. Dersom legionella oppdages, må eieren umiddelbart iverksette tiltak for å redusere smitterisikoen. Dette kan innebære rengjøring, desinfisering, isolering eller utbedring av de berørte områdene. 

Men det er ikke bare eierens ansvar å forhindre og opplyse om potensielle smittefarer. Kommunene har også en viktig rolle i legionellakontroll. Eierne må melde fra til kommunelegen om forekomsten av legionella. Kommunen skal sørge for at byggeiere overholder regelverket og at nødvendige tiltak blir gjennomført. Dersom det avdekkes brudd på reglene, kan kommunene pålegge eierne å utbedre forholdene og i verste fall ilegge sanksjoner.

Sanosil – godkjente desinfiseringsprodukter

Med produktene fra Sanosil forebygger du vekst av legionella og biofilm i dusjanlegg og kjøletårn. Produktene behandler både varmt og kaldt vann, og er en av få løsninger på markedet som både desinfiserer og rengjør rørnettet.

Velg mellom disse produktene i vår nettbutikk:

Sanosil C

Høykonsentrert biocid for kjøletårn. Effektivt og trygt. 

Les mer her.

Sanosil S015 Ag

Et konsentrert desinfeksjonsmiddel for vannsystemer. Svært effektivt. Eliminerer bakterier og biofilm.

Les mer her.

Sanosil Super 25 Ag

Høykonsentrert biocid for vannsystemer. Effektivt selv i små doser. Egner seg godt både til kaldt og varmt vann.

Les mer her.

Se alle produktene innen legionellakontroll her.