Sanosil S015 Ag

364kr169 058kr ekskl. mva.

Konsentrert desinfeksjonsmiddel for vanndesinfeksjon

Sanosil S015 Ag er et svært effektivt konsentrert desinfeksjonsmiddel for vannsystemer. Desinfeksjonsmiddelet eliminerer bakterier og biofilm, og sørger for rene overflater i vannsystemet.

Sanosil S015 Ag benyttes til legionellakontroll i både kjøletårn og interne vannfordelingsnett (dusjanlegg). Produktet er godkjent av Mattilsynet for tilsetting i drikkevann og står oppført på ECHAs Artikkel 95 liste.

Sanosil S015 Ag er det foretrukne produktet for

 • Forebygging av Legionella
 • Desinfeksjon av vannsystemer
 • Desinfeksjon av utstyr tilknyttet drikkevann
 • Vanntanker, for eksempel i campingvogner, bobiler, fly og båter

Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Beskrivelse

Bruksområde

 • Vanndesinfeksjon

Effektiv mot

 • Bakterielle endosporer (konsentrasjonsavhengig)
 • Bakterier
 • Biofilm
 • Gjær
 • Sopp (konsentrasjonsavhengig)
 • Virus (konsentrasjonsavhengig)

Forpakning

 • 1 kg
 • 5 kg
 • 10 kg
 • 25 kg
 • 1000 kg IBC

Virkestoffer

 • 7.5% H2O2
 • 0.0075% Ag

Produkttype

 • Konsentrat

Holdbarhet

 • 2 år

Levering / lagring

 • Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler.
 • Se datablad
Sikkerhetsdatablad
Datablad Sanosil S015 Ag
Brosjyre legionellakontroll
Legionellakontroll med Sanosil
Produktinformasjon
Produktbeskrivelse Sanosil S015 Ag
Sanosil S015 Ag
364kr169 058kr ekskl. mva.