Vannbehandling varmeanlegg

Effektiviser og forleng levetiden til varmeanlegget med riktig vannbehandling.

Vannbehandling

Bilde av strøminger i vann. Bildet er brukt i forbindelse med artikkel om vannbehandling av varmeanlegg.

Vannbehandling for varmeanlegg spiller en avgjørende rolle i effektivitet og levetid for lukkede varmeanlegg. Riktig behandling av vannet som sirkulerer gjennom varmeanlegget bidrar til å forebygge korrosjon, avleiringer og andre problemer som kan oppstå over tid. Dette vil sikre pålitelig varmelevering og på sikt minimalisere driftskostnader.

Her er noen av de viktigste punktene i vannbehandling av varmeanlegg:

Korrosjonskontroll

Med riktig vannbehandling for varmeanlegg vil vi kunne kontrollere korrosjon i systemet. Korrosjon kan føre til skader på rør, ventiler og annet tilkoblet utstyr. Ubehandlet korrosjon over tid kan resultere i lekkasjer, redusert effektivitet og behov for større reparasjoner eller utskiftninger. I et vannbehandlingsprogram kan vi blant annet bruke korrosjonsinhibitorer som danner et beskyttende lag på metallflater.

Avleiring

Over tid kan vi noen ganger finne avleiringer i varmeanlegget. Avleiringer kan redusere varmeoverføringseffektiviteten betydelig ved å redusere strømningsarealer og isolasjonsevnen i systemet. Vannbehandling kan fjerne og forhindre nye avleiringer og kan være viktig for å opprettholde optimal varmeoverføring og energieffektivitet.

Filtrering og partikkelfjerning

Effektiv filtrering av vannet i varmeanlegget er avgjørende for å fjerne partikler og urenheter som kan skade eller forringe varmeanleggets funksjon. Partikler kan forårsake slitasje på pumper, ventiler og andre komponenter, og de kan også føre til avleiringer og blokkeringer. Ved å installere egnede filtre kan vi redusere risikoen for disse problemene og sikre jevn drift av varmeanlegget.

Vannkvalitet

Kontroll av vannets kvalitet er viktig for å sikre at det ikke er for surt eller basisk, da dette kan påvirke integriteten til materialer som brukes i varmesystemet. Ukontrollerte pH-nivåer kan føre til korrosjon eller avleiringer, som begge kan forringe systemets effektivitet og levetid. Derfor er det nødvendig med regelmessige målinger og justeringer for å opprettholde god vannkvalitet.

Kjemisk behandling

Kjemisk behandling kan være en viktig del av vannbehandling for varmeanlegg. Dette kan inkludere tilsetning av kjemikalier som forebygger korrosjon, hemmer avleiringer, og bidrar til å opprettholde riktig vannkvalitet. Valg av riktig kjemisk behandling avhenger av varmesystemets spesifikke behov og krav. 

Finn riktige produkter til vannbehandling av varmeanlegg i nettbutikken

I vår nettbutikk finner du blant annet produkter egnet for vannbehandling i lukkede kjøle- og varmeanlegg, samt desinfeksjonsmidler for legionellakontroll og rørsystemer. 

Er du ikke kunde av oss fra før, er det fint om du tar kontakt for riktig veiledning.

Flere artikler

Effektiv vannbehandling i lukkede energisystemer med Solid-serien

Solid-serien er faste rengjøringsmidler basert på biocider og brukes i vannbehandlingssystemer.
Bilde av strøminger i vann. Bildet er brukt i forbindelse med artikkel om vannbehandling av varmeanlegg.

Vannbehandling varmeanlegg

Effektiviser og forleng levetiden til varmeanlegget med riktig vannbehandling.
Blad med vanndråpe. Bilde brukt i artikkel om vannbehandling.

Solid-produktene og vannbehandling: Ofte stilte spørsmål

Her er noen av de mest stilte spørsmålene og svarene om bruken av Solid-produktene i vannbehandling.
Rustede rør. Bilde brukt i en artikkel om korrosjon.

Hva er korrosjon og hvordan beskytte anlegget ditt?

I denne artikkelen ser vi på hva korrosjon egentlig er, og hvordan du kan bekjempe korrosjon i ditt kjøle/varmeanlegg.