Effektiv vannbehandling i lukkede energisystemer med Solid-serien

Solid-serien er faste rengjøringsmidler basert på biocider og brukes i vannbehandlingssystemer.

Vannbehandling

Solid-serien er faste rengjøringsmidler basert på biocider og brukes i vannbehandlingssystemer. Produktene fungerer ved å fjerne biofilm, korrosjon og andre forurensninger i lukkede energisystemer.

Her er noen måter Solid-serien kan brukes i effektiv vannbehandling:

1. Fjerning av biofilm

Biofilm er en slimete og beskyttende substans som blant annet legionellabakterier ofte gjemmer seg i. Solid-serien bidrar til å bryte ned biofilm, og reduserer på denne måten steder hvor bakteriene trives godt.

2. Forebygging av korrosjon

Korrosjon i rør og tanker kan skape grobunn for bakterier. Solid-serien bidrar til å forhindre korrosjon, som igjen reduserer sjansene for bakterievekst.

3. Regelmessig vedlikehold

Riktig vannbehandling krever regelmessig vedlikehold og overvåking. Dette bidrar til å oppdage potensielle problemer i tide og sikrer effektiv vannbehandling.

4. Sikker dosering

Korrekt dosering er avgjørende for å oppnå ønsket effekt. Overdosering kan føre til unødvendig avfall og høyere kostnader, mens underdosering kan føre til ineffektivitet. Det er viktig å implementere et nøyaktig doseringssystem og følge produsentens retningslinjer.

Viktigheten av effektiv vannbehandling

Med et effektivt vannbehandlingsprogram i lukkede energisystemer får du sikker drift og lavere vedlikeholdskostnader. Solid-serien kan bidra til å forbedre vannkvaliteten og oppnå optimal ytelse i kjøle- og varmesystemene. Vær nøye med dosering, riktig strømningshastighet, og vedlikehold slik at du på best mulig måte kan oppnå sikker og bærekraftig drift i lang tid fremover.

Flere artikler

Bilde av vannkran. Bildet er brukt til illustrasjon i en artikkel om biocider.

Hva er biocider?

I vannbehandling brukes biocider blant annet for å sikre at vannet er trygt å drikke og fritt for sykdomsfremkallende mikroorganismer.
Fire mennesker som holder rundt hverandre.

Teknisk leder i Ragnar Svensen AS: – Anbefaler Solid-produktene

I fjor fikk Ragnar Svensen AS i oppdrag hos eksisterende kunde å forbedre fjernvarmeanlegget i tre boligblokker i Stavanger. Da det ikke var nok å justere ventilene som styrer varmen i leilighetene, ble neste alternativ å forbedre vannkvaliteten.
Illustrasjonsfoto. Bilde brukt i artikkel om bakterievekst.

Hvordan påvirker bakterievekst systemet ditt?

Bakterievekst i lukkede energisystemer er en utfordring for industrier og bygninger som er avhengig av slike systemer, som kjøle- og varmeanlegg.
Illustrasjonsbilde av korrosjon.

Hva er korrosjon?

Korrosjon er en naturlig prosess som forårsaker nedbrytning av metaller på grunn av en reaksjon med omgivelsene.