Offentlig helse

Hvordan brukes Sanosil til behandling i helsesektoren og hva er fordelene?

Hvordan benyttes Sanosil i helsesektoren?
• Desinfeksjon ved legekontorer, sykehus, tannleger, apotek og veterinærer
• Systematisk desinfeksjon av overflater og hele rom
• Desinfeksjon av medisinsk utstyr og operasjonsbord
• Desinfeksjon av vann og vanntanker
• Desinfeksjon av bad og sanitæranlegg
• Hånddesinfeksjon for personale og pasienter
• Desinfeksjon ved pleiehjem, treningssentre og skoler
• Overflatedesinfeksjon ved laboratorier og rengjøring av laboratorieutstyr

Fordeler ved å benytte Sanosil i helsesektoren
• Kan forhindre alvorlige infeksjonssykdommer som C. diff, Svineinfluensa (H1N1), Mehicillin
  Resistant Staph (MRSA), Fugleinfluensa (H5N1), Rhinovirus, HIV-1, E. Coli, Salmonella og flere.
• Sikkerhet for pasienter og personale
• Luktfritt, smaksfritt og fargeløst
• Skummer ikke
• Ingen giftige eller skadelige biprodukter
• Trenger ikke skylles av
• Kan benyttes ved temperaturer opp til 95 °C