Mat og drikke

Hvordan brukes Sanosil til behandling i mat- og drikkeproduksjon og hva er fordelene?

Hvordan benyttes Sanosil i mat- og drikkeproduksjon?
• Som desinfeksjonsmiddel ved både rutinerengjøring og spesialrengjøring.
• Overflatedesinfeksjon.
• Preservering.
• Desinfeksjon av bryggerier og flasker.
• Matproduksjon og emballering.
• Desinfeksjon ved kjøttprosessering.
• Desinfeksjon ved fiskeoppdrett og -prosessering.
• Desinfeksjon av tanker, bånd og utstyr ved prosessering.
• CIP Systemer.

Fordeler ved å benytte Sanosil til mat- og drikkeproduksjon
• Luktfritt, smaksfritt og fargeløst.
• Bruk i CIP systemer.
• Ingen giftige eller skadelige biprodukter.
• Skummer ikke.
• Trenger ikke skylles av.
• Kan benyttes ved temperaturer opp til 95 °C.