Landbruk

Hvordan brukes Sanosil til landbruk og hva er fordelene?

Hvordan benyttes Sanosil til landbruk?
• Desinfisering av inngjerdinger og avlingsområder for blant annet storfe, gris og høns
• Fjerning av biofilm i vannsystemer
• Desinfeksjon av tanker, bånd og utstyr ved matprosessering
• Vask av frukt og grønnsker
• Hydroponisk produksjon
• Desinfeksjon før og etter innhøsting
• Behandling og desinfeksjon av vaskevann
• Desinfeksjon av transportmidler og lagerkontainere

Fordeler ved bruk av Sanosil i landbruk
• Luktfritt, smaksfritt og fargeløst
• Trenger ikke skylles av
• Kan både sprayes og «fogges» med en tåkegenerator
•  Eliminerer 99.99% av E. coli og Salmonella
• Skummer ikke
• Skader ikke avlinger
• Redusert eksponering overfor skadelige biprodukter
• Lav korrosjon
• Lav pasteuriseringstemperatur