Kjøletårn

Rene overflater i kjøletårn er avgjørende for optimal effekt og sikker drift. Over tid dannes belegg av kalk, biofilm og korrosjonsprodukter. Disse beleggene har høy isolasjonsevne, og reduserer både varmeoverføring og effekt. Vannbehandling i kjøletårn er derfor et avgjørende driftstiltak for energioptimalisering og god enøkdrift.


Fordeler ved å benytte Sanosil i kjøletårn:

• Optimal varmeoverføring: ingen isolerende biologiske produkter
• Energioptimalisering: Rene overflater i kjøletårnet opprettholder optimal drift og lave energikostnader
• Tidsbesparende: Et driftseffektivt kjøletårn krever mindre vedlikehold og tilsyn