Drikkevann

Hvordan brukes Sanosil til behandling av drikkevann og hva er fordelene?

Hvordan benyttes Sanosil til drikkevannsbehandling?
• Desinfeksjon av tanker og sisterner.
• Desinfeksjon av nødvann.
• Overflatebehandling av rør og reservoarer.
• Desinfeksjon av drikkevannstanker.

Fordeler ved bruk av Sanosil til drikkevannsbehandling
• Påvirker ikke smak, lukt eller farge.
• Ingen giftige eller skadelige biprodukter.
• Over 200 tester bekrefter at Sanosil er trygt og effektivt.
• Lav korrosjon, beskytter rørnettet.
• Langvarig effekt.

Overflatebehandling av rør og reservoarer
• Sanosil fjerner effektivt kalk- og sintringsprodukter på vegger og overflater i drikkevannstanker
  og kammere. Dermed reduseres vekstforhold for mikroorganismer og biologisk korrosjon.
• Sanosil er egnet for både vedlikeholdsdesinfeksjon og desinfeksjon av nye anlegg eller anlegg som
  har vært ute av drift i lengre perioder.