Santec 300

kr 4,051.69
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Rens for lukkede varme- og kjøleanlegg
Santec 300 er et kjemisk rensemiddel for lukkede varme- og kjøleanlegg. Produktet er basert på NTA og HEDP som effektivt binder metaller i vannløsningen og sørger for rene overflater. HEDP har korrosjonsinhiberende effekt og løser opp belegg som er dannet på røroverflatene.

Produktet anbefales til rengjøring av nye lukkede anlegg, før igangsetting av anlegg som har vært ute av drift eller til anlegg med problemer/redusert virkning som følge av dårlig væskekvalitet.

Faresetninger
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft

Forpakning/størrelse i kg.
Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Virkestoffer

  • NTA
  • HEDP
  • Kaliumhydroksid


Egenskaper

  • pH: 4.5 - 7.0
Rens for lukkede varme- og kjøleanlegg

Last ned

Produktdatablad

Datablad Santec 300

Last ned (340.5k)

Produktinformasjon

Produktbeskrivelse Santec 300

Last ned (123.3k)