Sanosil S015 desinfeksjonsmiddel
 • Sanosil S015 desinfeksjonsmiddel

Sanosil S015 Ag

kr 4,410.00
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Konsentrert desinfeksjonsmiddel for vanndesinfeksjon

Sanosil S015 Ag er et svært effektivt konsentrert desinfeksjonsmiddel for vannsystemer. Desinfeksjonsmiddelet eliminerer bakterier og biofilm, og sørger for rene overflater i vannsystemet.

Sanosil S015 Ag benyttes til legionellakontroll i både kjøletårn og interne vannfordelingsnett (dusjanlegg). Produktet er godkjent av Mattilsynet for tilsetting i drikkevann og står oppført på ECHAs Artikkel 95 liste.

Sanosil S015 Ag er det foretrukne produktet for

 • Forebygging av Legionella
 • Desinfeksjon av vannsystemer
 • Desinfeksjon av utstyr tilknyttet drikkevann
 • Vanntanker, for eksempel i campingvogner, bobiler, fly og båter

Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Forpakning/størrelse i kg.
Antall

Bruksområde

 • Vanndesinfeksjon

Effektiv mot

 • Bakterielle endosporer (konsentrasjonsavhengig)
 • Bakterier
 • Biofilm
 • Gjær
 • Sopp (konsentrasjonsavhengig)
 • Virus (konsentrasjonsavhengig)

Forpakning

 • 1 kg
 • 5 kg
 • 10 kg
 • 25 kg
 • 1000 kg IBC

Virkestoffer

 • 7.5% H2O2
 • 0.0063% Ag

Produkttype

 • Konsentrat

Holdbarhet

 • 2 år

Levering / lagring

 • Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler.
 • Se datablad
1523

Last ned

Sikkerhetsdatablad

Datablad Sanosil S015 Ag

Last ned (165.38k)

Brosjyre legionellakontroll

Legionellakontroll med Sanosil

Last ned (556.55k)

Produktinformasjon

Produktbeskrivelse Sanosil S015 Ag

Last ned (353.03k)